CAREERS

บริษัทฯ มีความประสงค์รับพนักงานเข้าร่วมทีมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 

 

     1. Technical Sales Representative

 •  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา รักงานขาย ภาษาอังกฤษดี และขับรถได้
 •  หากมีรถยนต์เป็นของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

     2. Instrument Repair Technician

 •  วุฒิปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ หรือเมคาทรอนิคส์
 •  มีความรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี และขับรถได้

     

     3. Sales Coordinator

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 •  เพศหญิง/ชาย อายุ 20-30 ปี 
 •  วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 •  มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
 •  มีทักษะในการสื่อสาร รักงานสนับสนุนการขายและการบริการ
 •  มีความรู้ภาษาอังกฤษ และมีความรู้ด้านโปรแกรม MS.Office

 

 สถานที่ปฎิบัติงาน :  ปิ่นเกล้า /กทม.

 ลักษณะการทำงาน : -  ตรวจสอบ จัดทำ ติดตาม เอกสารและสรุปข้อมูล/สถิติ ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายขาย 

                            -  ติดตามงานและประสานงานลูกค้า /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (บริษัทฯ ยินดีต้อนรับผู้สมัครที่มีความตั้งใจและมีความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติพร้อม

 • หลักฐานการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน,หลักฐานทางทหาร(เพศชาย)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อกลับมาที่ hr@engineering-sci.com